Chráníme Vaše zájmy

Na těchto webových stránkách si Vám dovoluji představit advokátní a insolvenční kancelář poskytující komplexní právní servis ve všech základních oblastech práva s dalšími službami v oblasti mediace a rozhodčího řízení.

Advokátní kancelář byla založena bezprostředně po složení advokátních zkoušek v roce 1999 a sídlí centru historické metropole Moravy v Olomouci na Dolním náměstí. Při poskytování právních služeb dbá na zájmy klienta a etiku profese.

Insolvenční kancelář navazuje na činnost konkurzního správce, která byla vykonávána od roku 2001 a byla otevřena v roce 2009 po složení zkoušek insolvenčího správce. Inolvenční kancelář poskytuje služby s dlouholetou praxí a odborným zázemím.

Poskytování základních právních služeb doplňuje specializace v rozvíjející se oblasti mimosoudního řešení sporů - mediaci a rozhodčím řízení. Zakladatel kanceláře je po složení zkoušek zapsaným mediátorem v seznamu vedeném ministerstvem spravedlnosti a rovněž rozhodcem u stálého rozhodčího soudu.

Kancelář při své činnosti spolupracuje s dalšími kolegy a odborníky v právních oblastech zejména notáři, soudními exekutory, daňovými poradci a znalci.

Rád uvítám Vaše podněty k činnosti kanceláře, která svou letitou praxí osvědčila kvalitu poskytovaných služeb.

Na setkání s Vámi se těší

JUDr. Kamil Andree, advokát

Náš tým

JUDr. Kamil Andree

advokát, insolvenční správce, zapsaný mediátor, rozhodce

Mgr. Petra Bergerová

advokátní koncipientka

Mgr. Ema Vémolová

advokátní koncipientka

Jana Kopečková

Lenka Holpuchová

asistentka