Mgr. Petra Bergerová, advokátní koncipientka

narodila se v Olomouci, po maturitě na Slovanském gymnáziu Olomouc získala magisterský titul v oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia na vysoké škole vykonávala praxi u JUDr. Kamila Andree. V současnosti působí jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Andree - advokátní a insolvenční kancelář, s.r.o., kde poskytuje právní pomoc zejména v oblasti práva občanského (právní vztahy k nemovitým věcem a nájemní vztahy), práva rodinného (rozvod, úprava práv k nezletilým dětem, vypořádání společného jmění manželů) a práva trestního.