Insolvenční řízení

JUDr. Kamil Andree, insolvenční správce

Insolvenční kancelář je vedena insolvennčím správcem JUDr. Kamilem Andree, který na předchozí činnost konkurzního správce navázal vykonáním zkoušky správce insolvenčního. Insolvenční správce je členem Asociace insolvenčních správců, která zajišťuje vzdělávání a odbornou úroveň svých členů. Prezentace asociace je přístupná na webové adrese www.asis.cz.

Insolvenční kancelář řeší přes stovky insolvenčních řízení a má tedy v této oblasti již bohatou a letitou praxi. Probíhající i ukončená insolvenční řízení je možno sledovat na adrese www.justice.cz.

V současné době je velice frekventovanou formou insolvenčního řízení oddlužení (tzv. osobní bankrot). Tato forma insolvenčního řízení umožňuje fyzickým osobám (od 1.1.2014 i podnikatelům), při jejich neschopnosti splácet dluhy, vypořádat se se všemi věřiteli a případnými exekucemi.

Kromě činnosti insolvenčního správce je naše kancelář připravena zpracovat pro své klienty návrh na zahájení insolvenčního řízení včetně oddlužení.

Podstatné informace k insolvenčnímu řízení lze nalézt na této webové adrese.
Prodej majetku lze nalézt zde:

prodej z insolvenčního řízení: KSOS 33 INS 1299/2012, vedeno u Krajského soudu v Ostravě

adresa nemovitosti: Trnkova 538, Olomouc, Nové Sady

Nabízíme spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 3/10 z celku bytové jednotky č. 538/4 v budově č.p. 538 v části obce Nové Sady, obec Olomouc, detailní popis je uveden v přiloženém znaleckém posudku. Minimální kupní cena činí 200 000 Kč, kdy každý zájemce bude mít možnost svou nabídku navýšit tak, aby jím nabízená cena byla vítězná. Kupující zaplatí nad rámec kupní ceny daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek za podání návrhu na vklad.

Více informací: Mgr. Ema Vémolová, tel. 730 133 698, e-mail: vemolova@akandree.eu