Mediace

Mediace (z latinského mediare = být uprostřed) je jedním z mimosoudních řešení sporů, kdy nestranný mediátor zprostředkovává znesvářeným stranám uzavření dohody. Výhodou oproti soudnímu řízení je rychlost a výrazně nižší náklady.

Mediátorem dle zákona o mediaci se může stát pouze osoba, která složí zkoužky pod dohledem ministerstva spravedlnosti a je zaspána v seznamu. JUDr. Kamil Andree patří k první vlně zapsaných mediátorů, kdy zkoušky složil v roce 2013 po absolvování mediačního výcviku vedeného advokátní komorou s vedoucím lektorem mezinárodním arbitrem Patrickem Van Leynseele, který je mimo jiné členem Bruselské advokátní komory a Advokátní komory New York.

Seznam mediátorů lze nalézt na adrese www.justice.cz.