Profil společnosti

Vlastní kancelář jsem založil v roce 1999. V současné době sídlí v centru historické metropole Moravy v Olomouci na Dolním náměstí. Kancelář při své činnosti spolupracuje s dalšími odborníky v právních oblastech zejména notáři, soudními exekutory, daňovými poradci a znalci.

Kromě výkonu advokacie jsem zapsaným insolvenčním správcem v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a dále rozhodcem jediného stálého rozhodčího soudu majetkových sporů v České republice, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Rád uvítám Vaše podněty k činnosti kanceláře, která svou letitou praxí osvědčila kvalitu poskytovaných služeb.

Na setkání s Vámi se těší

JUDr. Kamil Andree, advokát