Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je mimosoudním řešením majetkových sporů, mezi jehož největší výhody oproti řízení soudnímu patří diskrétnost, rychlost a menší náklady. JUDr. Kamil Andree je zapsán v seznamu rozhodců vedeném ministerstvem spravedlnosti. Působí jako rozhodce ad hoc a je dále zapsaný u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, která svým institucionálním rámcem, vzdělávacím programem a kvalitou rozhodců zajišťuje efektivní, objektivní a nezávislé rozhodčí řízení.

Základem pro užití rozhodčí doložky je důvěra v osobu rozhodce a průběh řízení, což v případě rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu, jediného stáleho rozhodčího soudu pro majetkovou oblast v ČR je institucionálně garantováno, včetně možnosti každé ze stran navrhnout pro řízení osobu rozhodce. Informace k rozhodčímu řízení u tohoto jediného stálého rozhodčího soudu pro majetkové spory naleznete na webové adrese www.soud.cz. Tyto informace rád na vyžádání doplním.

Rozhodčí řízení je velice efektivním nástrojem zejména věřitelů při vymáhání jejich pohledávek. Pro úplnost uvádím, že rozhodčí nález je vykonatelným titulem pro exekuci na majetek dlužníka, který má stejnou váhu jako rozhodnutí obecného soudu.