Mgr. Ema Vémolová, advokátní koncipientka

narodila se ve Šternberku, kde rovněž absolvovala gymnázium. V roce 2012 získala magisterský titul v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia na vysoké škole vykonávala praxi ve společnosti zabývající se rozhodčím řízením, v rámci stáže v Ekologickém právním servisu se aktivně věnovala právu životního prostředí.

Od srpna 2012 působí v advokátní kanceláři Andree – advokátní a insolvenční kancelář. s.r.o., kde se specializuje zejména na problematiku insolvenčního práva.

Hovoří anglicky.